Ohad Feldheim's Homepage

English

יצירת קשר

לדף הבית | קורות חיים | מאמרים מקוונים | הוראה | מלבד מתמטיקה

 

הוראה  

 

 

 

חומרים מקוונים


 

סיכומי השיטה ההסתברותית - קיץ 2023

 

קורסים בסמסטר הנוכחי - 2023א


 

(80430) מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

:שעות

אולם קנדה(קרית א"י ספרא)   10:00 - 11:45 'יום ג
(פלדמן ב'(קרית א"י ספרא   12:00 - 13:45 'יום ה

 

.שעת קבלה יום ה' 11:00, רוס 59

 

 

(80710) אותות מקריים

:שעות

שפרינצק 24 (קרית א"י ספרא)   16:00 - 17:45 'יום ג

 

 

2010 (C) דף זה נעשה על ידי אוהד פלדהיים, כל הזכויות שמורות