Ohad Feldheim's Homepage

English

יצירת קשר

לדף הבית | קורות חיים | מאמרים מקוונים | הוראה | מלבד מתמטיקה

נתוני התקשרות   

 
 

ohad.feldheim@mail.huji.ac.il :דוא"ל
משרד: רוס 59
טלפון במזכירות החוג: 2-5685982-(+972)
מספר פקסימיליה: 2-5630702-(+972)
:כתובת

 

מכון איינשטיין למתמטיקה
קמפוס א.ד. ספרא
האוניברסיטה העברית בירושליים
קמפוס גבעת רם
9190401
מדינת ישראל

   
 
 

 

   

 

2010 (C) דף זה נעשה על ידי אוהד פלדהיים, כל הזכויות שמורות