Ohad Feldheim's Homepage

English

יצירת קשר

לדף הבית | קורות חיים | מאמרים מקוונים | הוראה | מלבד מתמטיקה

 

ברוכים הבאים


 

 .אני פרופסור במכון איינשטיין למתמטיקה באוניברסיטה העברית

 :תחומי העניין המרכזיים שלי הם

 

הסתברות *

 

קומבינטוריקה *

 

מתמטיקה פיסיקלית *

 

 :ליתר פירוט אני מתעניין בנושאים הבאים

 

תהליכים סטוכסטיים נשלטים*

 

גיאומטריה בדידה*

 

תהליכים גאוסיים ותנועת בראון *

 

מודלים בדידים במכאניקה סטטיסטית *

 

מטריצות מקריות ופולינומים מקריים *

 

 .ביחד עם אורי גוראל-גורביץ אני מארח במשרת בתר-דוקטורט את וסיליקי ולונה

אירחתי בעבר במשרת בתר-דוקטורט ג'יאנג לי

.
 

2010 (C) דף זה נעשה על ידי אוהד פלדהיים, כל הזכויות שמורות