כללי השאלה - תקציר

Circulation guide

Circulation Desk: tel. 02-65-84379, Fax 02-6586505, emailjmc_circ @ savion.huji.ac.il

זכות ההשאלה
קהילית האוניברסיטה העברית , אורחים וקוראי חוץ זכאים לשאול בין 1- 30 ספרים בהתאם לסטטוס הספר ולסטטוס הקורא.
פרטים נוספים באתר הספריה: Borrowing privileges

תקופות השאלה - ספרים רגילים וכתבי-עת
ניתן לשאול ספרים/כתבי עת לתקופה של: שבוע או 3 ימים בהתאם לסטטוס הספר/כתב עת.

תקופת השאלה - ספרים שמורים
הספרים השמורים מסומנים בסרט צהוב ונמצאים באולם הקריאה.
אוסף השמורים במדעי המחשב נמצא בכוננית במרכז אולם הקריאה.
הספרים השמורים במתמטיקה משולבים בין שאר הספרים לפי הנושא.
השמורים זמינים במשך היום בספריה (עד להשאלתם בידי המזמין).
ספרים שמורים ניתנים להשאלה ללילה, סוף שבוע או לחגים:
בימים א'- ד' מהשעה 17:00 עד 11:00 בבוקר למחרת.
לסוף שבוע: מיום חמישי משעה 15:00 עד 11:00 ביום ראשון.
לא ניתן להאריך ספרים שמורים.

הזמנת ספרים שמורים
ניתן להזמין ספרים שמורים עד חודש מראש בדלפק ההשאלה בלבד.
הספרים נשמרים למזמינים עד שעת סגירת הספריה.

הזמנת ספרים מהמדף הכללי
ניתן לבצע הזמנות לספר מושאל באופן עצמאי בקטלוג הממוחשב.
ספר שהגיע לקורא ישמר עבורו בדלפק ההשאלה עד שלושה ימים, לפי המידע שמופיע בהודעה שנשלחת למזמין כאשר הספר הגיע. במקרים מיוחדים בהם הספר מוזמן ע"י קוראים נוספים ולא נאסף, תישקל העברת הספר לקורא הבא בתור בהתאם לדרישה ולפי שיקול הספרייה.

החזרות
ספרים לא שמורים (ובעיקר המוזמנים) יש להחזיר עד 14:00 בצהרים.
יש להחזיר את הספרים לספריה למתמטיקה ומדעי המחשב בדלפק ההשאלה.
בשעות שהספריה סגורה ניתן להחזיר ספרים בתיבת החזרה הנמצאת משמאל לדלת הכניסה לספריה.

השאלה בין-ספרייתית
ניתן להזמין ספרים ומאמרים מספריות אקדמיות אחרות בארץ.
השרות ניתן בתשלום.
ההשאלה מתבצעת דרך ספרית הרמן למדעי הטבע. לפרטים: טל. 02-65-85623 Harman Library - Interlibrary loan
למידע נוסף : Document Delivery Services

up Top of this page

Last updated: Aug. 6th, 2017