הסתברות 2

Instructor    : Noam Berger
Location     : Sprinzak 201
Time       : Sundays, 12-3 pm


Main text: Probability: Theory and examples. By R. Durrett.שיעורי בית:

בשלב זה אין צורך להגיש את שיעורי הבית. אם ימצא בודק תרגילים לקורס, המדיניות תשתנה. תרגיל מספר 1 תרגיל מספר 2: הוכיחו את כל חלקי דיאגרמת התכנסויות שלא נעשו בכתה. תרגיל מספר 3