סמינריון במספרים על-ממשיים
'שנת תשס"ג, סמסטר א

הודעות | חומר לימודי | ביבליוגרפיה | כיצד רואים את הטקסט

מורה הקורס: פרופ' עזריאל לוי.
קבלה לפי תאום מראש בטלפון 5634118, משעה 7 בבוקר עד 10 בלילה
אם אין תשובה נא להשאיר במשיבון מספר טלפון

הודעות


חומר לימודי

.ובמידה פחותה לפי הפריטים האחרים בביבליוגרפיה ,Conway הפרקים הבאים נכתבו בעיקר לפי הספר של
נכתב באופן תמציתי והפרקים כאן הם פיתוח של הכתוב בו, יתכן וקיימות Conway מכיוון שהספר של
הוכחות קצרות וברורות יותר מאלו הכתובות בהם. הקורא מוזמן לפקוח עין בכיוון זה ולהביא לידיעתי
.הצעות לשיפורים
.( pdf ,ps ) פרק א': קבוצות מבוססות היטב וגרפים מבוססים היטב
.( pdf ,ps ) פרק ב': משחקים ומספרים
.( pdf ,ps ) פרק ג': כפל וחילוק
.( pdf ,ps ) פרק ד': סוגי מספרים
.( pdf ,ps ) פרק ה': חזקת אומגה

ביבליוגרפיה

Berlekamp, E.R., Conway, J.H., and Guy, R.K,
Winning Ways for your Mathematical Plays I, 1982.

Conway, J. H., On Numbers and Games, 1976.

Ehrlich, Philip, All Numbers Great ans Small, 1967.
in Real Numbers, Generalizations of the Reals, and Theories of Continua,
P. Ehrlich, Editor, 1994, pp. 239-258

Gonshor, H., An Introduction to the Theory of Surreal Numbers,1986.

Hermes, H., Numbers and Games.
in Ebbinghaus, H.-D., Numbers, 1990, pp. 329-353.

Knuth, D., Surreal Numbers,1974.

איך קוראים את הטקסטים המתמטיים

.Acrobat וגם בקובצי Postscript הטקסטים המתמטיים בעברית כתובים גם בקובצי
Acrobat ואת קובצי ,Ghostview את כל הקבצים הללו אפשר לקרוא באמצעות התוכנה
.שהיא קלה יותר להתקנה ,Acroread גם באמצעות התוכנה
אם תוכנה כזאת מותקנת במחשב בו הנך משתמש תוכל להעתיק את הקבצים למחשב
ולאחר מכן לקרוא אותם וגם להדפיס אותם מבלי להיות מחובר לאינטרנט.
אם הדפדפן בו הנך משתמש מכיר את התוכנה תוכל לקרוא את הטקסט.
.תוכל להוריד כאן Acrobat תוך כדי הצפיה באתר. את התוכנה
וכיצד להתקין את התוכנות Ghostview הנחיות כיצד להוריד את
.במחשב שלך נמצאות כאן

.אם הנך נתקל בבעיות כלשהן בקשר עם אתר זה, או אם יש לך הצעה כלשהי אנא כתוב לי

כתב: עזריאל לוי
7.1.2003 עידכון אחרון