80200 תורת הקבוצות

סמסטר הסתיו תשס"ה 2004

 

הודעות | חומר לימודי | חומר הקורס | תרגילים | ביבליוגרפיה | בחינות | כיצד רואים את הטקסט

 

מורה הקורס: פרופ' צליל סלע

המתרגל:  

 

הודעות

 

 

אתר זה מתייחס כמעט כולו לקורס של סמסטר א' בתשס"ה, מופיעים בו, יחד עם התרגילים של סמסטר א' בתשס"ה, גם התרגילים של סמסטר ב' בתשס"ה ותרגילים של סמסטר א' בתשס"ו..

 

 

חומר לימודי

פרק א': מושגי יסוד (pdf , ps).

תוספת א': פונקציות מתיישבות  (pdf , ps).

פרק ב': קבוצות סופיות ובנות מנייה (pdf , ps).

תוספת ב': על קבוצות סופיות (pdf , ps).

פרק ג': השוואת קבוצות  (pdf , ps).

פרק ד': עוצמות (pdf , ps).

פרק ה': אקסיומת הבחירה (pdf , ps).

פרק ו': סדר טוב (pdf , ps).

פרק ז': סודרים (pdf , ps).

פרק ח': משפטים שקולים לאקסיומת הבחירה (pdf , ps).

פרק ט': סודרים כעוצמות (pdf , ps).

 

חומר הקורס

 

17.10.04 אקסיומת ההיקפיות. אקסיומת הקיום הבסיסית. אנטינומית רסל.  אקסיומות הזווג, האחוד האינסוף וההפרדה.

          קבוצות קיימות ולא קיימות. הזוג הסדור. מחלקות ומחלקות ממש.

24.10.04 פרק א', מסעיף 19 עד הסוף, כולל תוספת א'.

31.10.04 פרק ב', עד סעיף 38. הוכחה בסדר שונה של מספר משפטים שהוכחו ניתנה כתרגיל בתרגיל 3.

7.11.04 פרק ב' עד סעיף 45א'. סעיף 51 מפרק ג'.

14.11.04 פרק ב' עד סופו.  פרק ג' עד אמצע הוכחת משפט קנטור ברנשטיין 53.

21.11.04 יתר פרק ג'. פרק ד' עד משפט 69.

28.11.04 המשך פרק ד' עד משפט 86.

5.12.04 המשך פרק ד' עד סופו. התחלת פרק ה' עד 102.

19.12.04 עד סוף פרק ה'. גם מה שכתוב ולא הוכח בשיעור כלול בחומר הקורס.

26.12.04 כל פרק ו', והתחלת פרק ז' עד 130.

2.1.05 פרק ז'. משפט הסדר הטוב מפרק ח'

9.1.05 כל פרק ח'. פרק ט' עד 164.

16.1.05 פרק ט' ללא 176.

 

התרגילים

קובצי  Postscript:

התרגילים של סמסטר א': 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

התרגילים של סמסטר ב': 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

תרגיל של סמסטר א' בתשס"ו: 1

 

קובצי Acrobat :

התרגילים של סמסטר א': 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

התרגילים של סמסטר ב': 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

תרגיל של סמסטר א' בתשס"ו: 1

 

ביבליוגרפיה

 

שמרון, מבוא לתורת הקבוצות. אקדמון 1998.

תורת הקבוצות. האוניברסיטה הפתוחה, 1997.

Shen & Vereshchagin, Basic Set Theory.  2002, American Mathematical Society,

Enderton, Elements of Set Theory. 1977, Academic Press

Suppes, Axiomatic Set Theory. 1969, Van Nostrand Reinhold

 

בחינות

 

קובץ Word: אביב תשס"ה: מועד א'

קובצי Acrobat: תש"ס מועד א', מועד ב', מועד ג'. תשס"ד: מועד א', מועד ב', תשובות. סתיו תשס"ה: מועד א', מועד ב'.

     אביב תשס"ה: תשובות למועד א'

קובצי Postscript: תש"ס מועד א', מועד ב', מועד ג'. תשס"ד: מועד א', מועד ב', תשובות.. סתיו תשס"ה: מועד א',

מועד ב'. אביב תשס"ה: תשובות למועד א'

 

 

איך רואים את הטקסטים המתמטיים?

 

הטקסטים המתמטיים בעברית כתובים גם כקובצי Acrobat עם סיומת pdf וגם כקובצי Postscript עם סיומת ps.

התוכנה היותר נפוצה והיותר קלה להתקנה היא תוכנת Acrobat לקריאה ולהדפסה של קובצי pdf שאפשר להורידה כאן.

התוכנה החלופית היא צמד התוכנות Ghostscript ו-Ghostview, ובעזרת  Ghostview אפשר לקרוא ולהדפיס גם קובצי ps וגם קובצי pdf.

אם הדפדפן בו הנך משתמש מכיר את תוכנת הקריאה תוכל לקרוא את הטקסט תוך כדי הצפיה באתר.

,כדאי להוריד ולהתקין את צמד התוכנות Ghostscript ו-Ghostview אם בתוכנת Acrobat הנך רואה את הטקסט העברי בצורה לא ברורה מספיק.

את תוכנת Ghostscript אפשר להוריד כאן, ואת תוכנת Ghostview אפשר להוריד כאן.

 

אם הנך נתקל בבעיה כלשהי בקשר עם אתר זה, אם אם יש לך עצה כלשהי, אנא כתוב לי.

 

כתב: עזריאל לוי

עידכון אחרון:  4.11.2005