מכון איינשטיין למתמטיקה
Einstein Institute of Mathematics
Hebrew University of Jerusalem

Home About Staff Studies Colloquia & Events Research Services & Resources Sites

About the Institute

More: Background | Prizes
In memoriam    לזכרם


Lior, Aryeh, and Michael. December 26, 2008 / By Gil Kalai.

Dauben, Joseph Warren: Abraham Robinson : the creation of nonstandard analysis. Princeton University Press, ©1995.
Includes information on the early Einstein Institute and about the teachers: Fraenkel, Amirá, Fekete, Levitzki, Motzkin, and Toeplitz.


Binyamin Amira Binyamin Amirá    (1896-1968)
founder of the Journal d'Analyse Mathématique


Shimshon A. Amitsur Shimshon Avraham Amitsur    (1921-1994)    [picture] Amitsur Memorial Symposium


Aryeh Dvoretzky Aryeh Dvoretzky    (1916-2008)

Annual lecture series in memory of Prof. Aryeh Dvoretzky


Michael Fekete Michael Fekete    (1886-1957)


Adolf Abraham Halevi Fraenkel Adolf Abraham Halevi Fraenkel    (1891 - 1965)  /  The MacTutor History of Mathematics archive
Adolf Abraham Halevi Fraenkel / Wikipedia


Prof. Shmuel Kaniel Prof. Shmuel Kaniel    (1934 - 2017)

דברי הספד

נפטרי הפקולטה ← 2017

Photos:


Edmund Landau Edmund Landau    (1877-1938) A display dedicated to Edmund Landau, is located in the reception hall on the 1st floor of the Einstein Institute of Mathematics

The Landau Lecture series
Previously sponsored by the The Edmund Landau Minerva Center for Research in Mathematical Analysis and Related Areas
Past lectures (1991-2010): The Landau Lecture series


Jacob Levitzki Jacob Levitzki    (1904-1956)

Levitzki Prize in Algebra    פרס לויצקי לאלגברה  /  Israel Mathematical Society    האיגוד הישראלי למתמטיקה


Joram Lindenstrauss Joram Lindenstrauss    (1936-2012)


Michael Maschler Michael Maschler    (1927-2008)    [picture]

Photos

The Michael B. Maschler Prize  /  Games Research Group, Tel-Aviv University


David Mejzler David Mejzler    (1913-1996)


Amnon Pazy Amnon Pazy    (1936-2006)    [picture: Amnon Pazy- president of the HU, 1989]


Lior Tzafriri Lior Tzafriri    (1936-2008)    [picture]

Online lectures (Hebrew University users only)
Infinitesimal calculus 2 1997 חשבון אינפיניטסימלי 2 80.132
Complex variables 1995 פונקציות מרוכבות 80.519

Prof. Lior Tzafiri Memorial Lecture & prize    (Annual event)


Alexander Zabrodsky Alexander Zabrodsky    (1936-1986)    [picture] Annual Lecture Series in Topology and Geometry in memory of Prof. Alexander Zabrodsky


Other mathematicians affiliated with the Hebrew University during their career:
Past Library Directors
נפטרי הפקולטה
In Memory of ...  /  AMS
In memoriam  /  MAA Online.

Back to the Math home page
| Israel Journal of Mathematics | Journal d'Analyse Mathematique |
Mathematics and Computer Science Library | Faculty of Science | The Hebrew University of Jerusalem |

Comments to: N. Levin, email: naavah at math.huji.ac.il
Design, construction & editing: N. Levin
Background image © copyright 1997 by Xah Lee, used with permission.
URL: http://www.math.huji.ac.il/
Last updated: Dec. 30th, 2014