מכון איינשטיין למתמטיקה
Einstein Institute of Mathematics
Hebrew University of Jerusalem

Home About Staff Studies Colloquia & Events Research Services & Resources Sites

האם אלמד להיות מורה למתמטיקה ? Should I become a math teacher

מסלול המתמטיקה במגמת הוראה (1020) לתואר בוגר במתמטיקה מקנה לתלמידים לימוד מתמטיקה בהיקף חד חוגי או חד חוגי מורחב וגם לימודי הוראה בהיקף המקנה להם את כל הזכויות של תעודת הוראה. בפני בוגרי תוכנית זאת פתוחים השערים ללימודים מתקדמים יותר במתמטיקה וגם לקריירה של מורה במתמטיקה בחטיבה העליונה של בית הספר התיכון.

כתוצאה מן המחסור החמור של מורי מתממטיקה בעלי הכשרה מתאימה להוראה בבתי הספר התיכוניים מציע משרד החינוך מלגות לתלמידי המסלול בשנים ב' ו-ג' בסכום כולל של 20,000 ש"ח. לפרטים על מלגות אלו לחץ כאן . מגבלת הציונים הכתובה בפרטי המלגות אינה חלה על תלמידי המתמטיקה, וההחלטה על קבלתם לתוכנית המילגה תיעשה תוך התחשבות גם בתוצאת הראיון האישי.

לתלמידי שנה א' השוקלים את האפשרות ללמוד מתמטיקה במגמת הוראה מוצע ללמוד בשנה זאת את הקורסים הבאים או את חלקם. קורסים אלו הם קורסי חובה בלימודי חעודת ההוראה של תלמידי המסלול, והם גם נחשבים לקורסי אבני פינה, כך שגם לאותם התלמידים שלא ימשיכו בשנה ב' בלימודי המסלול קורסים אלו ייחשבו לקורסי אבני פינה אשר בהם חייבים כל התלמידים.

מס' הקורס שם הקורס נ"ז אבני פינה
34312 מחשבת החינוך 2 רוח
34371 התפתחות והתבגרות 2 חברה
34283 סוציולוגיה של החינוך 2 חברה


חזרה לאתר הבית של המכון      Back to the Math home page
| Israel Journal of Mathematics | Journal d'Analyse Mathematique |
Mathematics and Computer Science Library | Faculty of Science | The Hebrew University of Jerusalem |

Comments to: N. Levin, email: naavah at math.huji.ac.il
Design, construction & editing: N. Levin
Background image © copyright 1997 by Xah Lee, used with permission.
URL: http://www.math.huji.ac.il/
Last updated: Sept. 29th, 2016